Perpustakaan

SOP Peminjaman Koleksi Buku
SOP Pendaftaran Anggota Perpustakaan
SOP Pengembalian Buku Perpustakaan
SOP Proses Pengolahan Bahan Pustaka